Telefon: +420 737 907 617 | Email: omspraha2(zavináč)seznam.cz | Adresa: Třebízského 7, Praha 2, 120 00 | ČÚ: 0003867339/0800 | IČ: 67777392 | Datová schránka: 9ff9tre

"Vodní svět" v Riegrových sadech 27.6.2023

OMS Praha 2 se zúčastnila naučné akce "Vodní svět", kterou uspořádal odbor životního prostředí Městské části Praha 2 ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy v Riegrových sadech. Akce byla určena pro mateřské a základní školy z Prahy 2.
Kromě 4 stánků Lesů prezentujících ryby, vodní živočichy a vodní ptactvo, se této akce zúčastnil ještě EKO-KOM a KOMWAG.
Prezentovali jsme českou Myslivost prostřednictvím dřevěných "kartiček" s obrázky zvěře a jejich stop a také ukázkou skutečných "trofejí" v podobě shozů paroží jelení, srnčí a dančí zvěře.

Od 10 hodiny jsme byli obleženi dětmi ve věku od mateřské školy po 1. stupeň ZŠ, přišla škola pro ukrajinské děti a i anglicky hovořící učitelé a děti. Mnoho dětí prokázalo dobré znalosti zvěře a dokonce některé znaly mnohem více, což bylo pro nás velmi milé překvapení. Učitelé si od nás odnášeli pexeso ČMMJ.

Za realizaci stánku patří dík Viktoru Tolarovi, Mílovi Marvanovi, Petru Hanikýřovi a také Josefu Ryčkovi a Milanu Kotkovi, kteří nám přišli pomoci s prezentací české myslivosti.
Poděkování také patří Lence Staníčkové za zajištění dřevěných kartiček a otočných kvízů, DDM Praha 2 za zapůjčení skládacích stolů a židlí a paní Jakešové z ČMMJ za zapůjčení stánku, bannerů, shozů a dalšího propagačního materiálu.