Telefon: +420 737 907 617 | Email: omspraha2(zavináč)seznam.cz | Adresa: Třebízského 7, Praha 2, 120 00 | ČÚ: 0003867339/0800 | IČ: 67777392 | Datová schránka: 9ff9tre

Kurzy

Kurz pro zkoušky z myslivosti

Každoročně pořádáme kurzy pro zkoušku z myslivosti a zkoušku pro myslivecké hospodáře.
Zkouška z myslivosti (zkouška o první lovecký lístek) je základní zkouškou v rámci mysliveckého vzdělávání v České republice. Pro její provedení je potřeba absolvovat přípravu v délce jednoho roku, která se řídí vyhláškou 244/2002 Sb. Předchozí zkušenosti uchazeče nejsou nutné. Kromě teoretické přípravy (přednášek) musí uchazeč projít roční praxí v honitbě. Tu si ve většině případů zajišťuje uchazeč sám například v místě bydliště či místě kde tráví volný čas a podobně. V případě, že nemá možnost tuto praxi zajistit vlastními silami, pomůže OMS Praha 2 tuto praxi vykonat v nějakém mysliveckém spolku podle možností adepta. 
Po podání přihlášky do kurzu a přihlášky za člena Českomoravské myslivecké jednoty  z.s. a úhradě poplatků, je uchazeči vydán průkaz adepta kurzu („Záznam o přípravě uchazeče“), učebnice a členský průkaz ČMMJ z. s.
V rámci přípravy je pořádána teoretická příprava - výuka a konzultace z jednotlivých předmětů. Tato výuka a konzultace jsou zaměřeny na základní znalostní požadavky, důležité pro úspěšné zvládnutí zkoušky. Konzultace slouží pro opakování probraných znalostí a zahrnují komplexní průřez celou mysliveckou problematikou podle otázek v předmětech, včetně diskuse nad otázkami adeptů. Celá výuka v rozsahu 80 hodin je nedílnou součástí přípravy na Zkoušku z myslivosti.
Předpokladem pro splnění podmínek připuštění ke zkoušce je absolvování minimálně 50 vyučovacích hodin. Kurzy začínají zpravidla na jaře (březen, duben) a zkouška probíhá následující kalendářní rok.

Bližší podmínky je možné projednat telefonicky případně osobně po domluvě v úředních hodinách.

Cena kurzu

Současná cena kurzu je 7.000,- včetně studijní literatury. Členský poplatek do Českomoravské myslivecké jednoty činí 1.000,- Kč/rok. Adept kurzu musí být pojištěn pro škody způsobené při výkonu práva myslivosti a základní pojištění je zahrnuto v členském příspěvku. Při přihlášení je hrazen členský příspěvek zpravidla na 2 kalendářní roky kdy probíhá příprava v délce 12 měsíců. Registrační poplatek činí 100,- Kč. Celkem tedy 9.100,- Kč.
Úhradu je možné provést hotově na našem OMS Praha 2 nebo převodem na účet OMS: 0003867339/0800 .

Kurz pro zkoušky Mysliveckých hospodářů

Každoročně pořádáme kurzy zakončené zkouškou Mysliveckých hospodářů.

Kontakt a informace:

Ing. Alexander Sedláček PhD.
tel: 736 490 002,
mail: asedlacek(zavináč)centrum.cz

Kurz pro získání zbrojního průkazu

Přijímáme přihlášky pro nejbližší kurzy. Přihláška níže.

Kontakt a informace

Jiří Kubánek
+420 602 144 244
elhome(zavináč)post.cz

Veškeré formuláře, týkající se zbraní a střeliva, naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR zde: