Kurzy

Kurz pro zkoušky z myslivosti

Každoročně pořádáme kurzy pro zkoušku z myslivosti a zkoušku pro myslivecké hospodáře.
Zkouška z myslivosti (zkouška o první lovecký lístek) je základní zkouškou v rámci mysliveckého vzdělávání v České republice. Pro její provedení je potřeba absolvovat přípravu v délce jednoho roku, která se řídí vyhláškou 244/2002 Sb. Předchozí zkušenosti uchazeče nejsou nutné. Kromě teoretické přípravy (přednášek) musí uchazeč projít roční praxí v honitbě. Tu si ve většině případů zajišťuje uchazeč sám například v místě bydliště či místě kde tráví volný čas a podobně. V případě, že nemá možnost tuto praxi zajistit vlastními silami, pomůže OMS Praha 2 tuto praxi vykonat v nějakém mysliveckém spolku podle možností adepta. 
Po podání přihlášky do kurzu a přihlášky za člena Českomoravské myslivecké jednoty  z.s. a úhradě poplatků, je uchazeči vydán průkaz adepta kurzu („Záznam o přípravě uchazeče“), učebnice a členský průkaz ČMMJ z. s.
V rámci přípravy je pořádána teoretická příprava – výuka a konzultace z jednotlivých předmětů. Tato výuka a konzultace jsou zaměřeny na základní znalostní požadavky, důležité pro úspěšné zvládnutí zkoušky. Konzultace slouží pro opakování probraných znalostí a zahrnují komplexní průřez celou mysliveckou problematikou podle otázek v předmětech, včetně diskuse nad otázkami adeptů. Celá výuka v rozsahu 80 hodin je nedílnou součástí přípravy na Zkoušku z myslivosti.
Předpokladem pro splnění podmínek připuštění ke zkoušce je absolvování minimálně 50 vyučovacích hodin. Kurzy začínají zpravidla na jaře (březen, duben) a zkouška probíhá následující kalendářní rok.

Bližší podmínky je možné projednat telefonicky případně osobně po domluvě v úředních hodinách.

Cena kurzu

Současná cena kurzu je 7.000,- včetně studijní literatury. Členský poplatek do Českomoravské myslivecké jednoty činí 1.000,- Kč/rok. Adept kurzu musí být pojištěn pro škody způsobené při výkonu práva myslivosti a základní pojištění je zahrnuto v členském příspěvku. Při přihlášení je hrazen členský příspěvek zpravidla na 2 kalendářní roky kdy probíhá příprava v délce 12 měsíců. Registrační poplatek činí 100,- Kč. Celkem tedy 9.100,- Kč.
Úhradu je možné provést hotově na našem OMS Praha 2 nebo převodem na účet OMS: 0003867339/0800 .

Přihlášku členství ČMMJ stáhnete zde

Přihlášku na kurz adeptů stáhnete zde

Kurz pro zkoušky Mysliveckých hospodářů

Každoročně pořádáme kurzy zakončené zkouškou Mysliveckých hospodářů.

Přihlášku na kurz Mysliveckých hospodářů stáhnete zde

Kontakt a informace:

Ing. Alexander Sedláček PhD.
tel: 736 490 002,
mail: asedlacek(zavináč)centrum.cz

Kurz pro získání zbrojního průkazu

Přijímáme přihlášky pro nejbližší kurzy. Přihláška níže.

Kontakt a informace

Jiří Kubánek
+420 602 144 244
elhome(zavináč)post.cz

Přihlášku na kurz pro získání Zbrojního průkazu stáhnete zde

Veškeré formuláře, týkající se zbraní a střeliva, naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR zde: