Telefon: +420 737 907 617 | Email: omspraha2(zavináč)seznam.cz | Adresa: Třebízského 7, Praha 2, 120 00 | ČÚ: 0003867339/0800 | IČ: 67777392 | Datová schránka: 9ff9tre

Příspěvky

Členství v ČMMJ

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem. Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (např. okresní myslivecký spolek Benešov).
Řádné členství vzniká zaplacením členského příspěvku a zápisem do evidence členů osobou pověřenou vedením této evidence. Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.
Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s.
Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.
Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

Členství v ČMMJ

Pro podrobnosti o platbách za členství a pojištění klikněte na výše uvedený odkaz

Členskou přihlášku si můžete stáhnout ZDE

OMS Praha 2 nabízí svým členům možnost platby členských příspěvků a pojištění v hotovosti v sídle spolku i bankovním převodem na číslo účtu 0003867339/0800 . Pro identifikaci, uveďte Vaše rodné číslo jako variabilní symbol. Do poznámky pro příjemce uveďte své jméno. Vzhledem ke zrušení papírových průkazek a jejich náhradě plastovými kartami, nebude v případě platby na účet potvrzení zasíláno na e-mailovou adresu, ale zaevidovanou platbu si každý člen může zkontrolovat přímo v Dianě nebo prostřednictvím QR kódu na plastové kartě. 

Číslo účtu: 0003867339/0800
Specifický symbol: rodné číslo plátce