Telefon: +420 737 907 617 | Email: omspraha2(zavináč)seznam.cz | Adresa: Třebízského 7, Praha 2, 120 00 | ČÚ: 0003867339/0800 | IČ: 67777392 | Datová schránka: 9ff9tre

O nás

Začátky Obvodního mysliveckého spolku Praha 2 sahají do daleké minulosti staré více jak 100 let. Naším předchůdcem byl „Lovecký klub Královské Vinohrady“, který byl zakládajícím členem České myslivecké jednoty v roce 1923.

Činnost našeho OMS je omezena či ovlivněna zejména jeho umístěním. V územním obvodu Prahy 2 se nenachází žádné honební pozemky a v této lokalitě nepůsobí žádný myslivecký spolek či jiný subjekt vykonávající právo myslivosti, který by byl partnerem našeho OMS a jemuž bychom mohli poskytovat např. servisní činnost, jak je to obvyklé např. u mimopražských okresních mysliveckých spolků. Náš OMS není vlastníkem žádného mysliveckého zařízení, např. střelnice, lovecké chaty, kterého by mohl při své činnosti využívat. Všichni naši členové se myslivecky vyžívají mimo Prahu 2 a i náš myslivecký spolek je nucen při pořádání svých akcí vyjíždět mimo tento územní obvod. Přesto se snažíme v rámci těchto omezených možností vyvíjet činnost odpovídající našim podmínkám. Členská základna se v posledních letech stabilizovala na počtu okolo 200 členů čímž se řadíme k okresním mysliveckým spolkům s nižší, ale stabilní členskou základnou.  Náš myslivecký spolek každoročně pořádá ve spolupráci Domem dětí a mládeže Praha 2 střelecké klání „O putovní pohár Obvodního mysliveckého spolku Prahy 2“. Jde o soutěž družstev ve střelbě ze vzduchovky, jejíž finále se pravidelně odehrává pod záštitou starosty Městské části Prahy 2 v květnových dnech v Apolinářské zahradě na dětském hřišti Mateřské školy Viničná. Soutěž je vyhlašována pro základní školy a víceletá gymnázia na území Prahy 2