Dokumenty

OMS Praha 2 je z právního pohledu pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty.
IČ 67777392
Výpis ze spolkového rejstříku naleznete zde.

K myslivosti se vztahují mnohé právní předpisy a to zejména :

  • Zákon o myslivosti č. 441/2001 Sb.
  • Veterinární zákon č.166/199 Sb.
  • Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
  • Zákon o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb.

Úplný seznam právních předpisů, týkajících se myslivosti, včetně odkazů na vlastní předpisy naleznete na stránkách ČMMJ zde

Veškeré formuláře, týkající se zbraní a střeliva naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR zde:

Správní poplatky za vydání ZP nebo průkazu zbraně, apod. naleznete na stránkách MVČR zde: