Fotogalerie střelectví

8. ročník Memoriálu JUDr. Vladimíra Nechanického 13.4.2019

autor: | 13. 04. 2019 | Fotogalerie střelectví

Druhou dubnovou sobotu, třináctého dne v měsíci roku 2019, pořádal Obvodní myslivecký spolek Praha 2 již osmý ročník Memoriálu JUDr. Vladimíra Nechanického, našeho bývalého předsedy. V osm třicet se na střelnici v Byšicích, kde pořádáme střelby již 21 roků, začali sjíždět myslivci a pozvaní sportovní střelci. Při vstupu do klubovny předložil každý účastník závodu svoje platné doklady a byl zapsán na startovní listinu. Nechyběli ani Zbyšek a Jan – syn a vnuk Vladimíra Nechanického, nestora České myslivosti.
Po krátkém posezení u kávy a čaje, vedoucí závodu ukončil povídání a vyzval účastníky závodu k nástupu před klubovnu.
Uvítání se ujal předseda OMS Praha 2 JUDr. Valenta, k bezpečnosti promluvil Ing. Sedláček a po přečtení závodníků do první položky byl závod zahájen. Střílelo se 2 x 20 terčů trap.
Již druhým rokem zde byly představeny vozy Toyota od firmy Domanský.cz, které si střelci mohli prohlédnout, osahat a ověřit jejich jízdní vlastnosti po místním okolí. Počasí nám přálo, nepršelo a kolem poledne se ukázalo i sluníčko. Po celý den se o nás starala čtyři děvčata a kdo zrovna nestřílel, mohl si vybrat z několika druhů občerstvení. Jako hlavní chod se podával zvěřinový guláš. Na kulové střelnici prověřili své schopnosti ve střelbě ze vzduchovky jen dva chlapci. První se umístil Matyáš a druhý Štěpán. Na asfaltové terče střílelo celkem 32 střelců. V ženách si zlatou medaili vystřílela Lenka Staníčková, stříbrnou Petra Šikolová a bronzovou Andrea Valentová. O poháry v mužích svedli boj střelci Sochr první místo, Kopr druhé a Drška Jan třetí.
Po krátkém zhodnocení, předání medailí, pohárů a cen od OMS Praha 2, firmy Domanský.cz a sponzorů z řad střelců, byl závod ukončen. Poděkování všem kteří pomáhali s organizací závodu a Frantovi Koprovi za cenu pro vítěze.

Jaromír Štverák