Foto ze života OMS
9.ročník Memoriálu JUDr. Vladimíra Nechanického

9.ročník Memoriálu JUDr. Vladimíra Nechanického

Po vynucené dvouleté přestávce se 9.4.2022 opět konal tentokrát 9. ročník Memoriálu JUDr. Vladimíra Nechanického, který pořádal tradičně Obvodní myslivecký spolek Praha 2. V devět hodin se na střelnici v Byšicích začali sjíždět myslivci a pozvaní sportovní...

číst více
Sněm OMS Praha 2

Sněm OMS Praha 2

Jak bylo oznámeno, sešel se Sněm OMS Praha 2 dne 23.3.2022 v 18 hodin v klubovně OMS. Sněm zahájila Hanka Sedláčková troubením a zpěvem "Vítáme vás". Pak již následovaly jednotlivé body dle schváleného programu. Projednávány byly jednak zprávy předsedy, hospodáře a...

číst více
Národní myslivecké slavnosti Ohrada 2019

Národní myslivecké slavnosti Ohrada 2019

Na Ohradu dneska jedem, slavnosti jsou mysliveckékolegové mě tam vzali, no není to od nich hezké?Parkujeme, drobně prší, zahájení na nádvořídesítky stánků tu stojí, sokolníkům dav se dvoří.Je tu jídlo, jsou tu šperky, ošacení, knížkyna komíně hnízdo s čápy, koukaj na...

číst více
Vyznamenání JUDr. Petra Valenty

Vyznamenání JUDr. Petra Valenty

Na tradičních mysliveckých slavnostech na Ohradě v roce 2018 dostal náš předseda další medaili. Za jeho obětavou aktivní práci pro mysliveckou jednotu si ji opravdu zaslouží. K této slavnostní události mu mimo jiné zatroubila i manželka našeho...

číst více